top of page
background.png
Cộng tác viên số
tại VPBankS
 


ePartner - Chương trình giới thiệu và chăm sóc khách hàng với hoa hồng vượt trội 68% dành riêng cho Cộng tác viên Chứng khoán VPBank

ePartner có thể gia tăng thu nhập bằng cách

Giới thiệu khách hàng mở tài khoản chứng khoán tại VPBankS

Giới thiệu khách hàng giao dịch Cổ phiếu/ Trái phiếu/ eInvest

background.png

ePartner - Quyền lợi vượt trội

ĐĂNG KÝ ĐƠN GIẢN

HOA HỒNG HẤP DẪN

CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Thao tác hoàn toàn online trên ứng dụng NEO Advisor

Hoa hồng 68% trên giá trị phí giao dịch của KH mà CTV quản lý

Nền tảng quản trị KH, dữ liệu đầu tư và các chương trình đào tạo chuyên sâu sẽ giúp bạn chạm tới mục tiêu

4 bước nhanh chóng trở thành ePartner

MicrosoftTeams-image (141).png

1. Tải NEO Advisor

Trên hệ điều hành iOS
hoặc Android

QR onelink NEO Advisor.png
background NEO Advisor (1).png
Logo NEO Advisor.png

Ứng dụng đầu tiên & duy nhất dành riêng cho đội ngũ bán tại Chứng khoán VPBank 

Quản lý danh sách khách hàng

Giới thiệu khách hàng giao dịch

Quản lý hiệu suất cá nhân

button.png
QR onelink NEO Advisor.png
bottom of page