top of page

Chuyên viên cao cấp/Chuyên gia Tư vấn Tài chính doanh nghiệp

Hà Nội & Thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả công việc

Tìm kiếm khách hàng tư vấn TCDN:
Tìm kiếm, tiếp xúc, thu thập thông tin, giới thiệu các sản phẩm tài chính cho khách hàng có nhu cầu tư vấn tài chính doanh nghiệp trong hệ thống VPBank và ngoài hệ thống VPBank
Thực hiện nghiệp vụ tư vấn TCDN:
Tham gia xây dựng hoàn thiện quy định, quy trình tư vấn
Tham gia thiết kế các sản phẩm tài chính doanh nghiệp và cấu trúc sản phẩm tư vấn tài chính cho các khách hàng
Tham gia trực tiếp cung cấp các dịch vụ tư vấn phát hành: tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ, tư vấn phát hành trái phiếu ra công chúng, tư vấn niêm yết chứng khoán, tư vấn đầu tư tài chính,tư vấn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp...
Làm việc trực tiếp với khách hàng thực hiện các giao dịch tư vấn theo phân công của TP
Hướng dẫn, đào tạo các chuyên viên theo các công việc được phân công

Yêu cầu

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính

- Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng lưu loát tiếng Anh trong giao tiếp và văn bản.

- Kinh nghiệm tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực Ngân hàng, Tài chính, Chứng khoán.

- Kiến thức: Có kinh nghiệm ở các mảng công việc sau: Tư vấn tài chính chứng khoán. Nắm chắc các qui định, văn bản pháp luật liên quan đến các nghiệp vụ về chứng khoán. Kiến thức tốt về các sản phẩm thị trường tài chính chứng khoán, bao gồm nhưng không giới hạn: tư vấn phát hành riêng lẻ, tư vấn niêm yết cổ phiếu/trái phiếu, tư vấn phát hành trái phiếu ra công chúng, tư vấn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp và các nghiệp vụ tư vấn khác.

- Kỹ năng:

  • Kỹ năng về tin học văn phòng tốt (xử lý văn bản winword, xử lý bảng tính excel, powerpoint)

  • Kỹ năng quan hệ và ngoại giao: tốt

  • Kỹ năng bán hàng, marketing: tốt

  • Kinh nghiệm đàm phán: tốt

  • Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm: tốt

  • Kỹ năng trình bày/ giao tiếp: tốt

- Các năng lực khác/ others

  • Chuyên nghiệp

  • Nhanh nhẹn, tư duy logic tốt

  • Tâm huyết, có trách nhiệm cao với công việc


Chế độ đãi ngộ

Thu nhập theo năng lực
Chế độ ăn trưa
Quyền lợi tham gia bảo hiểm sức khỏe
Môi trường làm việc năng động, thân thiện
Không gian làm việc mở, trang thiết bị hiện đại

bottom of page