top of page

Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Chất Lượng

Hà Nội

Mô tả công việc

- Xây dựng kịch bản kiểm thử và scripts kiểm thử theo yêu cầu
- Cài đặt, cấu hình và thực thi các scripts kiểm thử tự động, kiểm thử hiệu năng
- Điều tra, xử lý những vấn đề, lỗi phát sinh trong quá trình phát triển, vận hành kiểm thử tự động, kiểm thử hiệu năng
- Báo cáo kết quả thực thi kiểm thử tự động/kiểm thử hiệu năng cho tổ dự án, chủ quản hệ thống và các bên liên
- Tham gia các khóa đào tạo về kiến thức nghiệp vụ, chuyên môn kiểm thử
- Tham gia xây dựng, cải tiến quy trình nhằm nâng cao hiểu quả triển khai kiểm thử tự động, kiểm thử hiệu năng
- Thực hiện các công việc khác khi được quản lý phân công

Yêu cầu

!
Widget Didn’t Load
Check your internet and refresh this page.
If that doesn’t work, contact us.

Chế độ đãi ngộ

- Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng theo performance.

- Thưởng các ngày Lễ /Tết (theo chính sách công ty từng thời kì)

- Chế độ ngày phép hấp dẫn theo từng cấp bậc

- Bảo hiểm bắt buộc theo LLĐ, BH sức khỏe cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác

- Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào khung đào tạo cho từng vị trí.

- Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động team building,…)

bottom of page