top of page

Chuyên Viên Cao Cấp Tài Chính Quản Trị

Hà Nội

Mô tả công việc

1. Tham gia vào công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng năm của công ty cũng như chi tiết từng khối/phòng ban và đánh giá thực hiện kế hoạch.
2. Theo dõi và dự báo kết quả thực hiện kế hoạch. Tham mưu, đề xuất xây dựng, điều chỉnh và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của từng hoạt động, của từng Khối kinh doanh và đơn vị.
3. Tham gia xây dựng và thực hiện, kiểm soát hệ thống báo cáo quản trị, phân tích tình hình tài chính, tình hình hoạt động chung của Công ty cũng như của từng đơn vị để đảm bảo thực hiện đầy đủ, chính xác và kịp thời chế độ báo cáo nội bộ, thông tin kịp thời về tình hình kinh doanh trong từng kỳ, duy trì và nâng cao hiệu quả công tác dự báo và phân tích của Công ty và của từng đơn vị.
4. Lập dự báo Tài chính (model forecast) theo từng thời kỳ và mục đích khác nhau.
5. Tham gia xây dựng KPIs và đánh giá, xây dựng cơ chế đánh giá thực hiện kế hoạch của các đơn vị theo phân công. Phân tích xu hướng, dự đoán kết quả hoạt động, phân tích các yếu tố thị trường, chính sách, các yếu tố ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh, cũng như thách thức trong việc hoàn thành kế hoạch.
Đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kịp thời khi tình hình kinh doanh có nhiều biến động lớn.
6. Chủ động tham gia các công việc/dự án nghiệp vụ của phòng: kết hợp DWH xây dựng dữ liệu, xây dựng datamart tài chính...
7. Quản lý tài sản Nợ - Có (ALM), định kỳ báo cáo hàng ngày, tuần, quý, tháng.

Yêu cầu

  1. Tốt nghiệp Đại học hoặc trên Đại học hệ chính quy chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán tại các trường Đại học trong và ngoài nước;

  2. Am hiểu quy định pháp luật liên quan tới tài chính, chứng khoán, tín dụng

  3. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính liên quan tới Công ty chứng khoán, các Quỹ đầu tư, các định chế tài chính, ưu tiên có hiểu biết về sản phẩm cổ phiếu, trái phiếu, ưu tiên có bắng cấp nước ngoài;

  4. Quan hệ tốt với các Định chế tài chính/Quỹ đầu tư/Công ty chứng khoán

  5. Có kiến thức chuyên sâu, kinh nghiệm vay tín dụng, chiến lược nguồn vốn

  6. Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán

Chế độ đãi ngộ

1. Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần tại tòa nhà văn phòng hạng A
2. Được tham gia chương trình Bảo hiểm sức khỏe VPBankCare, ngoài BHYT/BHXH được đóng theo đúng quy định của Luật Lao động
3. Môi trường làm việc thân thiện và sáng tạo với nhiều hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng
4. Cơ hội tiếp cận với ngành tài chính, đầu tư chứng khoán
5. Thu nhập cạnh tranh, chế độ phúc lợi dành cho cán bộ nhân viên hấp dẫn

bottom of page