top of page

Chuyên Viên Cao Cấp Vận Hành Chứng Chỉ Quỹ

Hà Nội

Mô tả công việc

- Chịu trách nhiệm đảm bảo việc thành công trong hoạt động, công việc cụ thể với các chức năng, trách nhiệm mà cấp Quản lý trực tiếp giao phó/kỳ vọng.
- Trong giai đoạn đầu là cùng với các phòng khác trong công ty tham gia đội ngũ triển khai thành công hệ thống giao dịch Chứng chỉ Quỹ
- Đi vào vận hành hệ thống hoạt động ổn định
- Xây dựng bộ quy trình liên quan
- Hỗ trợ quản lý trực tiếp tổ chức, quản lý, sắp xếp nhân sự trong phòng để đảm bảo hoạt động thông suốt với VSD, Sở HNX cũng như sự phối hợp giữa các phòng khác
- Quản lý các giao dịch theo đúng quy định của pháp luật và quy định sản phẩm của công ty

Yêu cầu

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên.

 • Chứng chỉ hành nghề chứng khoán

 • Kiến thức xây dựng và phát triển quy trình vận hành giao dịch chứng chỉ quỹ mở, quỹ ETF và các nghiệp vụ khác của về quỹ. các luồng vận hành liên quan tới Công ty quản lý quỹ, VSD

 • Kiến thức phân tích nghiệp vụ

 • Bảo mật thông tin KH


 • Giải quyết các công việc trên tinh thần lấy khách hàng làm trọng tâm, luôn đảm bảo quyền lợi tối đa của KH


 • Phản hồi và giải quyết nhanh chóng và kịp thời các thắc mắc, khiếu nại của KH để đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của KH

 • Tính chủ động và thái độ tiếp nhận công việc.


 • Hướng dẫn, giao việc được cho nhân viên cấp dưới


 • Có kỹ năng viết văn bản

 • Tự chủ, tự học hỏi

 • Làm việc nhóm

 • Tự quản lý công việc của bản thân


Chế độ đãi ngộ

- Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng theo performance.

- Thưởng các ngày Lễ /Tết (theo chính sách công ty từng thời kì)

- Chế độ ngày phép hấp dẫn theo từng cấp bậc

- Bảo hiểm bắt buộc theo LLĐ, BH sức khỏe cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác

- Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào khung đào tạo cho từng vị trí.

- Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động team building,…)

bottom of page