top of page

Chuyên viên Cao cấp Vận hành giao dịch Trái phiếu

Hà Nội

Mô tả công việc

• Thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ vận hành các giao dịch nguồn vốn, bao gồm
nhưng không giới hạn các công việc cụ thể sau đây:
- Tiếp nhận yêu cầu giao dịch trái phiếu/chứng chỉ tiền gửi/ngoại tệ/hợp đồng hoán đổi, yêu cầu
vay/gửi tiền… từ bộ phận kinh doanh, thực hiện soạn thảo hợp đồng, đặt lệnh và theo dõi lệnh,
bao gồm việc kiểm tra hồ sơ pháp lý các đối tác là doanh nghiệp trong và ngoài nước
- Làm việc trực tiếp với khách hàng trong quá trình vận hành các giao dịch trên
- Hỗ trợ kiểm soát, tháo gỡ vướng mắc trong các bước vận hành các giao dịch trên
• Tiếp nhận, rà soát và lưu trữ hồ sơ liên quan đến giao dịch trái phiếu bao gồm các hợp đồng và
các biểu mẫu liên quan, đảm bảo hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định
• Lập báo cáo cuối ngày gửi các phòng ban liên quan: Phòng Kế toán, Phòng Nguồn vốn,….
• Tìm hiểu sâu về các sản phẩm bán lẻ của Công ty và thực hiện các nghiệp vụ hỗ trợ vận hành
các sản phẩm này
• Tìm hiểu sâu về các hệ thống của Công ty và tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến, kiểm thử các
hệ thống trong quá trình phát triển
• Hỗ trợ các thành viên trong nhóm và phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan trong quá
trình thực hiện các nghiệp vụ vận hành
• Chịu trách nhiệm và chủ động với các mảng công việc được phân công

Yêu cầu

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành chứng khoán/tài chính/ngân hàng

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại các công ty chứng khoán/tài chính/ngân hàng

- Có kinh nghiệm tham gia xây dựng các hệ thống quản lý, quy trình là một lợi thế lớn

- Có chứng chỉ hành nghề chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là một lợi thế

- Sử dụng tiếng Anh trình độ trung cấp

- Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Excel, Word…)

- Kỹ năng giao tiếp và trình bày vấn đề tốt

- Kỹ năng quản lý và bao quát công việc tốt, tư duy logic

- Chủ động nêu ý kiến và đề xuất giải pháp cho các vấn đề trong mảng công việc được phân công

Chế độ đãi ngộ

- Thu nhập theo năng lực
- Chế độ ăn trưa
- Quyền lợi tham gia bảo hiểm sức khỏe
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện
- Không gian làm việc mở, trang thiết bị hiện đại

bottom of page