top of page

Chuyên Viên Phát Triển Dịch Vụ Số (Quản Lý Dự Án)

Hà Nội

Mô tả công việc

- Lập kế hoạch dự án: Xác định phạm vi, lịch trình, ngân sách và tài nguyên cần thiết cho dự án. Tạo kế hoạch dự án chi tiết và đảm bảo hiểu rõ về mục tiêu và yêu cầu của dự án;

- Quản lý dự án: Điều hành hoạt động hàng ngày của dự án, theo dõi tiến độ, quản lý tài nguyên, và đảm bảo rằng dự án hoàn thành đúng tiến độ và trong phạm vi đã đề ra;

- Lập quản lý rủi ro: Xác định và đánh giá các rủi ro có thể ảnh hưởng đến dự án và phát triển các kế hoạch để giảm thiểu các rủi ro này;

- Quản lý tài liệu dự án: Bảo quản tất cả tài liệu liên quan đến dự án, bao gồm hồ sơ dự án, báo cáo tiến độ và tài liệu hướng dẫn;

- Lập báo cáo dự án: Chuẩn bị và trình bày báo cáo tiến độ dự án cho ban lãnh đạo và các bên liên quan khác;

- Tương tác với các bên liên quan: Thảo luận và thỏa thuận với khách hàng, nhà thầu, và các bên liên quan khác để đảm bảo sự hài lòng của họ và thực hiện các yêu cầu của họ;

- Giải quyết xung đột: Xử lý xung đột và khó khăn trong quá trình dự án để đảm bảo rằng dự án tiến triển suôn sẻ.

Yêu cầu

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan

  • 5 năm kinh nghiệm về quản lý dự án

  • Hiểu biết về các phương pháp và công cụ quản lý dự án, chẳng hạn như PMP, PRINCE2, hoặc Scrum.


  • Có khả năng giao tiếp mạnh mẽ, bằng cách viết và nói, để tương tác với các bên liên quan và đội dự án


  • Có khả năng lãnh đạo đội dự án, thúc đẩy họ hoạt động cùng mục tiêu và theo kế hoạch.


  • Có khả năng quản lý thời gian hiệu quả và đảm bảo tiến độ dự án không bị trễ hạn

  • Có khả năng phân tích thông tin và dữ liệu để đưa ra quyết định đúng đắn cho dự án

  • Làm việc độc lập và theo nhóm.

  • Ưu tiên kỹ năng mềm và khả năng giao tiếp

Chế độ đãi ngộ

1. Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần tại tòa nhà văn phòng hạng A
2. Được tham gia chương trình Bảo hiểm sức khỏe VPBankCare, ngoài BHYT/BHXH được đóng theo đúng quy định của Luật Lao động
3. Môi trường làm việc thân thiện và sáng tạo với nhiều hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng
4. Cơ hội tiếp cận với ngành tài chính, đầu tư chứng khoán
5. Thu nhập cạnh tranh, chế độ phúc lợi dành cho cán bộ nhân viên hấp dẫn

bottom of page