top of page

Giám Đốc Cao Cấp Quan Hệ Khách Hàng - Phòng IB

Hà Nội

Mô tả công việc

1. Thực hiện cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp trên thị trường nợ hoặc thị trường vốn trong danh sách dịch vụ dưới đây theo chỉ tiêu KPIs do Giám đốc Khối IB & Đầu tư/Trưởng phòng IB phân công:
- Dịch vụ thị trường Nợ:
+ Tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ (TPRL) hoặc chào bán trái phiếu ra công chúng, niêm yết trái phiếu
+ Đại lý phát hành và/hoặc bảo lãnh phát hành trái phiếu riêng lẻ hoặc trái phiếu ra công chúng
+ Đại lý đại diện người sở hữu TPRL
+ Tư vấn đăng ký giao dịch TPRL trên VSD và HNX
+ Dịch vụ thị trường Nợ khác
- Dịch vụ thị trường Vốn:
+ Tư vấn chào bán cổ phiếu riêng lẻ hoặc chào bán ra công chứng hoặc chào bán cổ đông hiện hữu
+ Tư vấn niêm yết, đăng ký giao dịch cổ phiếu
+ Tư vấn bảo lãnh phát hành cổ phiếu
+ Tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp
+ Tư vấn đấu giá, phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng
+ Dịch vụ thị trường Vốn khác
- Dịch vụ mua bán, sáp nhập doanh nghiệp
- Dịch vụ tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp
- Các dịch vụ tài chính doanh nghiệp khác theo quy định

2. Triển khai các công việc liên quan đến tư vấn, tạo sản phẩm và chào bán sản phẩm tư vấn tài chính doanh nghiệp:
- Thực hiện theo công việc hoặc Dự án được Giám đốc Khối IB & Đầu tư/Trưởng phòng IB phân công.
- Điều phối, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo nhân sự triển khai hoặc trực tiếp triển khai công việc hoặc Dự án căn cứ yêu cầu của Giám đốc Khối IB & Đầu tư/Trưởng phòng IB (nếu có).
- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp về tiến độ, chất lượng của công việc hoặc Dự án được Giám đốc Khối IB & Đầu tư/Trưởng phòng IB giao.

3. Thực hiện các báo cáo về hoạt động kinh doanh theo quy định

4. Đề xuất các cải tiến kinh doanh, cập nhật quy trình, quy định nghiệp vụ, phối hợp giữa các bộ phận, đơn vị kinh doanh với nhau.

Yêu cầu

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính

- Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng lưu loát tiếng Anh trong giao tiếp và văn bản.

- Kinh nghiệm tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực Ngân hàng, Tài chính, Chứng khoán.

- Kiến thức: Có kinh nghiệm ở các mảng công việc sau: Tư vấn tài chính chứng khoán. Nắm chắc các qui định, văn bản pháp luật liên quan đến các nghiệp vụ về chứng khoán. Kiến thức tốt về các sản phẩm thị trường tài chính chứng khoán, bao gồm nhưng không giới hạn: tư vấn phát hành riêng lẻ, tư vấn niêm yết cổ phiếu/trái phiếu, tư vấn phát hành trái phiếu ra công chúng, tư vấn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp và các nghiệp vụ tư vấn khác.

- Kỹ năng:

  • Kỹ năng về tin học văn phòng tốt (xử lý văn bản winword, xử lý bảng tính excel, powerpoint)

  • Kỹ năng quan hệ và ngoại giao: tốt

  • Kỹ năng bán hàng, marketing: tốt

  • Kinh nghiệm đàm phán: tốt

  • Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm: tốt

  • Kỹ năng trình bày/ giao tiếp: tốt

- Các năng lực khác/ others

  • Chuyên nghiệp

  • Nhanh nhẹn, tư duy logic tốt

  • Tâm huyết, có trách nhiệm cao với công việc

Chế độ đãi ngộ

1. Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần tại tòa nhà văn phòng hạng A
2. Được tham gia chương trình Bảo hiểm sức khỏe VPBankCare, ngoài BHYT/BHXH được đóng theo đúng quy định của Luật Lao động
3. Môi trường làm việc thân thiện và sáng tạo với nhiều hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng
4. Cơ hội tiếp cận với ngành tài chính, đầu tư chứng khoán
5. Thu nhập cạnh tranh, chế độ phúc lợi dành cho cán bộ nhân viên hấp dẫn

bottom of page