top of page

Ngành Điện mặt trời

31 thg 5, 2023

Với sự bùng nổ tăng trưởng của thị trường Điện mặt trời trong giai đoạn 2020 – 2021, cho nên tăng trưởng giai đoạn 2022 – 2030 không được khuyến khích tích cực. Công suất thiết Điện mặt trời theo kế hoạch dự kiến sẽ xây dựng lặp đặt đấu nối vào lưới điện quốc gia là 19.7 GW đến năm 2030 (tỷ trọng 14%) và 168.5 GW đến năm 2050 (tỷ trọng 34.4%). Tổng sản lượng sản xuất dự kiến trong năm 2030 là 31.4 nghìn GWh (tỷ trọng 5.5%) và 252.1 nghìn GWh năm 2050 (tỷ trọng 20.6%).
Tuy nhiên chúng tôi cho rằng, các dự án ĐMTMN theo mô hình SOM và TOM vẫn được thúc đẩy mạnh mẽ, vì Quy hoạch điện VIII đã đưa ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu (phục vụ tiêu thụ tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia).
Do giá thiết bị, chi phí xây dựng và lạm phát tăng, LCOE trung bình cho các dự án năng lượng tái tạo mới ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương đã tăng lên, ngoại trừ dự án Gió ngoài khơi. Sự gia tăng của LCOE vào năm 2022 được thúc đẩy bởi CAPEX và lãi suất cao hơn, với CAPEX cho Điện mặt trời tăng 16% kể từ năm 2020. Trong năm 2023, LCOE của Điện mặt trời được ước tính giảm xuống $87/MWh, đến năm 2030 chỉ còn $40/MWh

bottom of page