top of page

Ngành Bất động sản dân cư

13 thg 12, 2023

Các công ty nghiên cứu thị trường đều cho rằng thị trường sẽ có dấu hiệu phục hồi trong Q4/2023, và kỳ vọng mức phục hồi đáng kể hơn từ Q2/2024 hoặc Q3/2024. Dự báo này nhìn chung thận trọng hơn một chút so với kỳ vọng trước đây, dựa trên quan sát của chúng tôi.
Hiện tại chúng tôi quan sát thị trường bất động sản đã có sự khởi sắc bước đầu về chính sách (bước đầu gỡ khó về pháp lý cũng như đã thông qua Luật kinh doanh BĐS và Luật Nhà ở), lãi suất cho vay các khoản vay BĐS mới ở mức ~10.5% cho các khoản vay từ 12 tháng là hấp dẫn nhưng lãi suất cho vay các khoản vay trước vẫn còn cao, theo đó tâm lý NĐT vẫn còn thận trọng; về phía cung các công ty BĐS vẫn đang đối mặt nhiều thử thách đặc biệt là ở khâu huy động vốn.
Chúng tôi cho rằng các giao dịch trên thị trường sơ cấp trong các tháng tới sẽ chủ yếu đến từ các giai đoạn tiếp theo tại các dự án đã triển khai/hiện hữu trong khi việc triển khai dự án mới sẽ không thể hồi phục nhanh chóng do chủ đầu tư cần nhiều thời gian để (1) thu hút sự quan tâm của thị trường và xây dựng chiến lược bán hàng phù hợp và/hoặc (2) giải quyết các vấn đề pháp lý và khởi công xây dựng trước khi mở bán.

bottom of page