top of page

Ngành Bất động sản dân cư

29 thg 8, 2023

Trong báo cáo lần trước, chúng tôi đã khuyến nghị giữ thái độ thận trọng đối với lĩnh vực BĐS nhà ở nhưng nhấn mạnh rằng sự điều chỉnh quá sâu do tâm lý nếu có là cơ hội để xây dựng danh mục nắm giữ dài hạn đối với các công ty BĐS có năng lực triển khai dự án và không sử dụng quá nhiều nợ vay. Tại thời điểm hiện tại, chúng tôi tiếp tục giữ vững quan điểm, tuy nhiên chúng tôi có bổ sung thêm chủ đề đầu tư 02 hướng về các doanh nghiệp chịu áp lực tài chính nhưng có khả năng vượt qua khó khăn, kỳ vọng chuyển mình (turnaround).

bottom of page