top of page

Ngành Ngân hàng

8 thg 4, 2024

Năm 2024, chúng tôi dự báo LNTT toàn ngành ngân hàng niêm yết sẽ tăng trưởng ở mức 15% yoy, tương đương đạt 293,650 tỷ. Năm 2024, mục tiêu TTTD là 15% và được giao hết cho các ngân hàng để phát huy tối đa tính linh hoạt. Chúng tôi đang dự phóng với kịch bản các ngân hàng đẩy được khoảng 90% room tín dụng thì chúng ta sẽ có TTTD 2024 khoảng 14.83%. Về KHKD TTTD, trung bình các ngân hàng dự kiến TTTD khoảng 16%, trong đó có một số ngân hàng lớn đặt chỉ tiêu tăng trưởng dưới mức TTTD mục tiêu của Chính phủ như ACB, LPB, TPB, VCB. Năm 2024, chúng tôi kỳ vọng NIM phục hồi lên mức 3.75%, đồng thời các ngân hàng lớn sẽ lấy lại được mức NIM cao hơn. Về mặt định giá chúng tôi thấy cả P/E và P/B ngành đều chưa chạm tới mức trung bình từ 2013 nên ngành vẫn đang giao dịch ở mức khá hấp dẫn.

bottom of page