top of page

Ngành Thép

18 thg 10, 2023

Ngành thép Việt Nam đang dần bước ra khỏi bóng tối. Tuy vậy, những tín hiệu phục hồi chưa thật sự chắc chắn và bền vững để đưa ngành trở lại chu kỳ tăng trưởng. Nhà đầu tư sẽ cần theo dõi thêm vận động nhóm ngành trong thời gian tới. Chi tiết có thể tham khảo tại báo cáo.

bottom of page