top of page

Ngành Thủy điện

15 thg 5, 2023

Theo quy hoạch điện VIII, dù tổng công suất thủy điện vẫn tăng qua các giai đoạn, tỷ trọng đóng góp của thủy điện trong tổng nguồn điện sẽ giảm, tập trung phát triển thủy điện tích năng. Tuy vậy, nhờ lợi thế về tính linh hoạt, khả năng điều tiết điện năng cũng như giá thành thấp, thủy điện vẫn luôn được ưu tiên huy động .Với cơ chế giá mua điện ưu đãi và được bao tiêu toàn bộ theo Biểu giá chi phí tránh được, các dự án thủy điện nhỏ (dưới 30 MW) vẫn có mức sinh lời khá hấp dẫn. Việc mặt bằng lãi suất tăng sẽ khiến chi phí lãi vay của các khoản vay theo lãi suất thả nổi tăng theo, trong khi nguồn vốn ODA và tín dụng ưu đãi của các tổ chức tín dụng quốc tế đã giảm dần, các đơn vị không còn được tiếp cận với nguồn vốn giá rẻ để đầu tư cho các dự án điện như trước đây.

bottom of page