top of page

Cập nhật diễn biến lãi suất và đánh giá kịch bản thị trường chứng khoán

22 thg 11, 2022

Chính phủ Việt Nam đã sử dụng nhiều công cụ kinh tế để kiềm chế lạm phát và ổn định tỷ giá, từ các chính sách tiền tệ như OMO, tăng lãi suất điều hành, giảm dự trữ ngoại hối,... cho đến các chính sách tài khóa như hỗ trợ thuế xăng dầu, tạm hoãn điều chỉnh tăng giá điện năm 2022. Trong báo cáo này, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý nhà đầu tư thông tin về các chính sách tài chính tiền tệ, tài khóa, cùng các ảnh hưởng lên (1) Kinh tế Vĩ mô; (2) Thị trường Trái phiếu; (3) Thị trường Cổ phiếu.

bottom of page