top of page

Cập nhật lãi suất tháng 05/2023

26 thg 5, 2023

NHNN vừa thông báo 2 Quyết định có hiệu lực từ ngày 25/05/2023 về (1) điều chỉnh giảm một số loại lãi suất điều hành; và (2) Điều chỉnh lãi suất tối đa áp dụng lên một số lại tiền gửi. Trong báo cáo này, chúng tôi sẽ cập nhật cho quý nhà đầu tư các thông tin về: (1) Tình hình lãi suất và vĩ mô thế giới; (2) Tình hình lãi suất và vĩ mô Việt Nam, cùng với các ảnh hưởng có thể xảy đến sau khi điều chỉnh lãi suất.

bottom of page