top of page

Nhận định thị trường trái phiếu doanh nghiệp

16 thg 10, 2022

Những cú sốc trên thị trường Trái phiếu Việt Nam gần đây chính là động lực thúc đẩy thị trường trở nên minh bạch hơn. Trong báo cáo này, chúng tôi sẽ giúp quý nhà đầu tư hiểu thêm về (1) Trái phiếu doanh nghiệp và vai trò của các tổ chức liên quan; (2) Tình hình phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam, đối chiếu với thị trường Trung Quóc; và (3) Xu hướng phát triển sau các cú sốc trên thị trường trái phiếu.

bottom of page