top of page

NHNN điều chỉnh mục tiêu tín dụng năm 2022 tăng 1.5% - 2%

12 thg 12, 2022

Ngày 05/12/2022, NHNN vừa quyết định nới chỉ tiêu tín dụng (room) cho toàn hệ thống ngân hàng thêm khoảng 1.5% - 2%, tương đương quy mô chi tiểu tín dụng khoảng 157 - 209 nghìn tỷ VNĐ, thay vì trước đó kiên quyết không nới room quá 14% cho cả năm 2022. Tại báo cáo này, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý nhà đầu tư thông tin về: (1) Thanh khoản của hệ thống tổ chức tín dụng gần đây; (2) Các ngân hàng có khả năng được ưu tiên tín dụng; (3) Khả năng hỗ trợ thanh khoản cho thị trường TPDN của sự kiện này.

bottom of page