top of page

NVL chậm thanh toán lãi/gốc trái phiếu

27 thg 2, 2023

Tập đoàn Novaland (NVL) vừa công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán gốc, lãi hai lô trái phiếu NVLH2224005 và NVLH2123009 với tổng số tiền gần 1,080 tỷ VNĐ. Tại báo cáo này, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý nhà đầu tư thông tin tổng quan về (1) Tổng quan về sự kiện NVL chậm thanh toán; (2) Các quy trình pháp lý liên quan đến việc chậm thanh toán nghĩa vụ nợ; (3) Tình hình thị trường trái phiếu; (3) Tình hình tài chính/kinh doanh của NVL và ảnh hưởng có thể gây ra bởi sự kiện này.

bottom of page