top of page

ASC công bố thông tin về Điều lệ sửa đổi ngày 21/03/2022

Đã cập nhật: 14 thg 4, 2022

Trên cơ sở Giấy phép điều chỉnh số 29/GPĐC-UBCK ngày 21/3/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc thay đổi người đại diện theo pháp luật, theo đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC công bố Điều lệ sửa đổi (như đính kèm).


ASC_CBTT_DIeu le sua doi (ASC)
.pdf
Download PDF • 25.63MB


119 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page