top of page

ASC công bố thông tin về Giấy phép điều chỉnh về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

Đã cập nhật: 14 thg 4, 2022

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC công bố thông tin về Giấy phép điều chỉnh số 29/GPĐC-UBCK ngày 21/3/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.


ASC_CBTT_GPDC_thay doi nguoi dai dien theo phap luat
.pdf
Download PDF • 949KB

141 lượt xem0 bình luận
bottom of page