top of page

ASC - CBTT về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC (sau đây gọi là “ASC”) công bố thông tin về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 như sau:

  1. Lý do thay đổi: Cần thêm thời gian để hoàn thiện hồ sơ trình ĐHĐCĐ thông qua

  2. Thời gian đã thông báo: 07 giờ 30 phút ngày 08 tháng 02 năm 2022

  3. Thời gian thay đổi: 07 giờ 30 phút ngày 14 tháng 02 năm 2022

Chi tiết tại file đính kèm


ASC_CBTT-thay-doi-thoi-gian-to-chuc-DHDCD-thuong-nien_signed
.pdf
Tải về PDF • 566KB

31 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page