ASC công bố Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động (Thay đổi Vốn điều lệ)

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 80/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/09/2021 (thay đổi vốn điều lệ):

  • Vốn điều lệ trước khi thay đổi: 56.000.000.000 đồng

  • Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 268.800.000.000 đồng

(Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động đính kèm)


ASC_CBTT_Giay-phep-dieu-chinh-GPTLHD_full_signed
.pdf
Download PDF • 422KB

20 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả