top of page

ASC công bố Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động (Thay đổi Vốn điều lệ)

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 80/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/09/2021 (thay đổi vốn điều lệ):

  • Vốn điều lệ trước khi thay đổi: 56.000.000.000 đồng

  • Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 268.800.000.000 đồng

(Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động đính kèm)


ASC_CBTT_Giay-phep-dieu-chinh-GPTLHD_full_signed
.pdf
Tải về PDF • 422KB

59 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page