top of page

ASC công bố thông tin về việc thay đổi mẫu con dấu công ty

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố thông tin về việc thay đổi mẫu con dấu của Công ty (Thông báo thay đổi mẫu con dấu đính kèm).


ASC_CBTT-thay-doi-mau-con-dau-cong-ty_Full_signed
.pdf
Download PDF • 688KB

9 lượt xem0 bình luận
bottom of page