top of page

ASC CBTT về việc thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết

Chứng khoán ASC công bố thông tin về việc thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Chi tiết tại các tài liệu đính kèm sau đây:

ASC_CBTT_Thay doi so co phieu co quyen bieu quyet (SGDVN)
.pdf
Download PDF • 313KB

ASC_CBTT_Thay doi so co phieu co quyen bieu quyet (UBCKNN)
.pdf
Download PDF • 408KB

Trân trọng!

39 lượt xem0 bình luận
bottom of page