top of page

ASC_CBTT_Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Chứng khoán ASC trân trọng công bố thông tin về: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu là ngày 11/5/2022


Chi tiết tại tài liệu đính kèm


Nghi quyet HDQT ASC
.pdf
Download PDF • 998KB

38 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page