top of page

CBTT_GPĐC số 40/GPĐC-UBCK ngày 26/5/2022 của UBCKNN về việc thay đổi vốn điều lệ và tên công ty

Công bố thông tin về Giấy phép điều chỉnh số 40/GPĐC-UBCK ngày 26/5/2022 của UBCKNN về việc thay đổi vốn điều lệ và thay đổi tên công ty.

Chi tiết tại file đính kèm.


CBTT về việc UBCKNN chấp thuận thay đổi vốn điều lệ và tên công ty

Giấy phép điều chỉnh số 40/GPĐC-UBCK ngày 26/5/2022


Trân trọng.

345 lượt xem0 bình luận