top of page

CBTT ký Hợp đồng cung cấp Dịch vụ Kiểm toán và Soát xét năm 2022

Ngày 20/05/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội để Soát xét và Kiểm toán Báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022.


CBTT v/v ASC đã ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét số 20052022/ASC-EY ngày 20/05/2022.

33 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page