top of page

CBTT ký Hợp đồng cung cấp Dịch vụ Kiểm toán và Soát xét năm 2022

Ngày 20/05/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội để Soát xét và Kiểm toán Báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022.


34 lượt xem0 bình luận
bottom of page