top of page

CBTT Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu và Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) công bố thông tin Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu và Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Chi tiết tại file đính kèm.

Trân trọng!

23 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page