top of page

CBTT Nghị quyết của HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán và triển khai PAPH cổ phiếu

CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) công bố thông tin đối với các Nghị quyết của HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán; thông qua việc triển khai Phương án phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Trân trọng!

86 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page