top of page

CBTT Nghị quyết Hội đồng Quản trị

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 38/2022/NQ-HĐQT ngày 18/11/2022 về việc Thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành.

Trân trọng.

78 lượt xem0 bình luận