top of page

CBTT Nghị quyết Hội đồng Quản trị

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 38/2022/NQ-HĐQT ngày 18/11/2022 về việc Thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành.

Trân trọng.

90 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page