top of page

CBTT Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh Trái phiếu doanh nghiệp từ 23/12/2022 đến hết 31/12/2023

VPBankS công bố thông tin về Nghị quyết số 44/2022/NQ-HĐQT ngày 23/12/2022 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Kế hoạch kinh doanh Trái phiếu doanh nghiệp từ ngày 23/12/2022 đến hết ngày 31/12/2023.

Trân trọng!

85 lượt xem0 bình luận
bottom of page