top of page

CBTT về giao dịch vay vốn có giá trị trên 10% tổng tài sản của VPBankS ngày 29/08/2022

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (“Công ty”) công bố thông tin về giao dịch vay vốn có giá trị từ 10% trở lên trên tổng tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét.


Chi tiết các văn bản:

- Quyết định của Chủ tịch HĐQT Công ty TẠI ĐÂY

- Công văn CBTT tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước TẠI ĐÂY

40 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page