top of page

CBTT về Tờ trình của HĐQT về việc thay thế thành viên HĐQT

CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) công bố thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị. Cụ thể:

  • Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 19/9/2022 đến ngày 29/9/2022;

  • Ngày thực hiện tổng hợp phiếu lấy ý kiến và kiểm phiếu: ngày 29/9/2022 hoặc ngày nhận được tất cả phiếu ý kiến của cổ đông tùy ngày nào đến trước;

  • Tài liệu lấy ý kiến chi tiết được đính kèm dưới đây:

Trân trọng.

49 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page