top of page

CBTT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc thay thế thành viên HĐQT

Đã cập nhật: 12 thg 9, 2022

CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) công bố thông tin về Nghị quyết số 30a/2022/NQ-HĐQT ngày 09/09/2022 của Hội đồng quản trị thông qua việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị.


Chi tiết tại file đính kèm.

Trân trọng.143 lượt xem0 bình luận
bottom of page