top of page

CBTT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc thay thế thành viên HĐQT

Đã cập nhật: 12 thg 9, 2022

CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) công bố thông tin về Nghị quyết số 30a/2022/NQ-HĐQT ngày 09/09/2022 của Hội đồng quản trị thông qua việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị.


Chi tiết tại file đính kèm.

Trân trọng.134 lượt xem0 bình luận