top of page

HoSE cho phép giao dịch chứng khoán lô lẻ từ 12/9/2022

Được sự chấp thuận của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) sẽ chính thức triển khai giao dịch chứng khoán lô lẻ (từ 1-99 chứng khoán) kể từ ngày 12-9. Giao dịch lô lẻ có thể thực hiện bằng phương thức thoả thuận lẫn khớp lệnh liên tục. Thời gian, bước giá, biên độ dao động giá, thao tác huỷ hoặc sửa lệnh đối với chứng khoán lô lẻ được tính như chứng khoán lô chẵn.


Tuy nhiên, theo HoSE, giao dịch lô lẻ hoàn toàn tách biệt với giao dịch lô chẵn. Các lệnh giao dịch chứng khoán lô lẻ chỉ được khớp với nhau và không khớp với lệnh chứng khoán lô chẵn. Ví dụ, nếu muốn bán 109 cổ phiếu VPB, nhà đầu tư phải đặt hai lệnh gồm bán 100 cổ phiếu và bán 9 cổ phiếu.


Ngoài ra, giá khớp chứng khoán lô lẻ không được sử dụng để tính chỉ số và nhà đầu tư cũng không được giao dịch chứng khoán lô lẻ trong ngày giao dịch đầu tiên của chứng khoán mới niêm yết.


Với những thay đổi về chu kỳ thanh toán, giao dịch lô lẻ cùng hoàn phí giao dịch của chương trình 0 Phí 0 Lo nghĩ, các nhà đầu tư sẽ dễ dàng nắm bắt được các cơ hội mới cũng như cải thiện được hiệu suất đầu tư của mình. Mở tài khoản Chứng khoán VPBank ngay:


Dưới đây là phần hỏi - đáp về giao dịch lô lẻ do HoSE chuẩn bị:

1. Thế nào là giao dịch chứng khoán lô lẻ?

Giao dịch lô lẻ là giao dịch chứng khoán có khối lượng đặt lệnh từ 1-99 chứng khoán

2. Loại chứng khoán nào được áp dụng giao dịch lô lẻ?

3. Nhà đầu tư muốn giao dịch chứng khoán lô lẻ thì phải làm gì?

4. Trường hợp nhà đầu tư muốn bán 109 cổ phiếu ABC thì sẽ đặt lệnh như thế nào?

5. Quy định về bước giá, đơn vị yết giá và biên độ dao động giá đối với giao dịch chứng khoán lô lẻ như thế nào?

6. Các phương thức giao dịch chứng khoán lô lẻ và thời gian giao dịch?

7. Nhà đầu tư được sử dụng các loại lệnh nào để giao dịch chứng khoán lô lẻ?

8. Khi giao dịch chứng khoán lô lẻ, các lệnh giao dịch có khớp chéo với các lệnh giao dịch chứng khoán lô chẵn hay không?

9. Trường hợp chứng khoán mới niêm yết có được giao dịch chứng khoán lô lẻ trong ngày giao dịch đầu tiên không?

10. Thời gian thanh toán quy định đối với chứng khoán giao dịch lô lẻ?

11. Giá khớp của giao dịch chứng khoán lô lẻ có ảnh hưởng đến chỉ số hiện hành của HOSE hay không?

12. Nhà đầu tư nước ngoài có được giao dịch chứng khoán lô lẻ hay không?

Trân trọng!

57 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page