top of page

Thay đổi chu kỳ thanh toán Cổ phiếu & Chứng chỉ quỹ niêm yết từ 29/8/2022

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-VSD ngày 19/08/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc ban hành Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán thay thế Quyết định số 211/QĐ-VSD ngày 18/12/2015, bắt đầu từ ngày 29/8/2022, thời gian Ngân hàng thanh toán (NHTT) hoàn tất thanh toán tiền và VSD hoàn tất thanh toán chứng khoán được điều chỉnh từ 15h30 - 16h00 ngày T+2 thành 11h00 - 11h30 ngày T+2 (trường hợp có phát sinh thành viên lưu ký mất khả năng thanh toán tiền thì thời gian hoàn tất thanh toán chậm nhất là 12h00).


Với việc rút ngắn thời gian thanh toán, Nhà đầu tư có thể quay vòng vốn nhanh hơn, tăng cơ hội và hiệu quả đầu tư.


Đồng thời để tăng thêm hiệu quả đối với nguồn tiền nhàn rỗi trong tài khoản chứng khoán, Nhà đầu tư có thể tham khảo sản phẩm eInvest Auto - Tiền thông minh Linh hoạt

Trân trọng!

24 lượt xem0 bình luận

Commentaires


bottom of page