top of page

THÔNG BÁO: Điều chỉnh Biểu lãi suất Cho vay ký quỹ và Ứng trước tiền bán từ 02/11/2022

CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) xin thông báo về việc điều chỉnh Biểu lãi suất Cho vay ký quỹ và Ứng trước tiền bán áp dụng tại VPBankS, cụ thể như sau:


* Phạm vi áp dụng: cho toàn bộ các khoản vay cũ và mới.

* Thời gian áp dụng:

  • Đối với sản phẩm Ký quỹ cấu trúc (Deal margin): áp dụng từ 02/11/2022

  • Đối với các sản phẩm ký quỹ còn lại: áp dụng từ 03/11/2022

* Lãi suất áp dụng theo chính sách từng sản phẩm:

  1. Đối với sản phẩm margin thông thường, lãi suất margin điều chỉnh theo từng phân hạng như sau:

  • Diamond: 14%/năm

  • Platinum: 14.5%/năm

  • Gold: 15%/năm

  • Silver: 15%/năm

2. Đối với sản phẩm cho vay Ký quỹ cấu trúc (Deal margin): 13.5%/năm

3. Đối với sản phẩm Ứng trước tiền bán:

- Tài khoản Margin: Lãi suất áp dụng theo chính sách phân hạng hoặc sản phẩm Ký quỹ cấu trúc

- Tài khoản thường: 15%/năm

* Các thông tin khác liên quan đến sản phẩm Cho vay ký quỹ và Ứng trước tiền bán tại VPBankS đã được công bố không thay đổi.

Trân trọng!

29 lượt xem0 bình luận

Kommentare


bottom of page