top of page

Thông báo Ngày Đăng Ký Cuối Cùng nhận quyền thanh toán lãi của Mã chứng khoán: BCM12104

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

  • Tên tổ chức phát hành: Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP

  • Tên chứng khoán: Trái phiếu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (BCMH2126001).

  • Mã chứng khoán: BCM12104

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2024

  • Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 26.465,753 VNĐ (Hai mươi sáu nghìn bốn trăm sáu mươi lăm phẩy bảy trăm năm mươi ba đồng).

  • Ngày thanh toán: 25/06/2024

  • Lý do mục đích: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 13 (từ và bao gồm ngày 25/03/2024 đến và không bao gồm ngày 25/06/2024).

 

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank vào ngày 25/12/2023.

Đính kèm là thông báo của VSDC: Thông báo của VSDC.

Trân trọng thông báo!

1 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page