top of page

Thông báo Ngày Đăng Ký Cuối Cùng nhận quyền thanh toán lãi của mã chứng khoán MYP12201

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

  • Tên tổ chức phát hành: Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Địa ốc Mỹ Phú

  • Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Địa ốc Mỹ Phú (MYPCH2226001)

  • Mã chứng khoán: MYP12201

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2024

  • Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 2.642,740 VNĐ (Hai nghìn sáu trăm bốn mươi hai phẩy bảy trăm bốn mươi đồng).

  • Ngày thanh toán: 01/07/2024

  • Lý do mục đích: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 08 (từ và bao gồm ngày 01/04/2024 đến và không bao gồm ngày 01/07/2024)

 

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký;Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank vào ngày 01/07/2024.

Đính kèm là thông báo của VSDC: Thông báo của VSDC.

Trân trọng thông báo!

4 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

コメント


bottom of page