top of page

Thông báo chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu DPQCH2227003

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (“VPBankS”) đề cập đến trái phiếu DPQCH2227003 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du Lịch Phú Quốc phát hành ngày 10/06/2022 (“Trái Phiếu”).

VPBankS với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu xin thông báo đến Người Sỡ Hữu Trái Phiếu về việc: chúng tôi đã nhận được Công văn của Tổ Chức Phát Hành về việc chốt danh sách người sở hữu để đăng ký, lưu ký tập trung Trái Phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch tập trung Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội với nội dung như sau:


· Ngày chốt danh sách đăng ký/lưu ký tập trung: 18h30 ngày 15/09/2023

· Thời hạn để thay đổi thông tin nhận diện người sở hữu Trái Phiếu: Trước 18h30 ngày 15/09/2023

· Thời hạn để mở tài khoản giao dịch chứng khoán và nộp hồ sơ lưu ký tập trung: Trước 18h30 ngày 22/09/2023


15 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

ความคิดเห็น


bottom of page