top of page

Thông báo chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu GCICH2125001

Kính gửi Người Sở Hữu Trái Phiếu,

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (“VPBankS”) đề cập đến trái phiếu GCICH2125001 do Công ty TNHH Đầu tư Gia Cường (“Tổ Chức Phát Hành”) phát hành ngày 31/12/2021 (“Trái Phiếu”).


VPBankS với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu xin thông báo đến Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc: chúng tôi đã nhận được Công văn của Tổ Chức Phát Hành về việc chốt danh sách người sở hữu để đăng ký, lưu ký tập trung Trái Phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch tập trung Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội với nội dung như sau:

· Ngày chốt danh sách đăng ký/lưu ký tập trung: 17h30 ngày 15/09/2023

· Thời hạn để thay đổi thông tin nhận diện người sở hữu Trái Phiếu: Trước 17h30 ngày 15/09/2023

· Thời hạn để mở tài khoản giao dịch chứng khoán và nộp hồ sơ lưu ký tập trung: Trước 17h30 ngày 22/09/2023


Trân trọng thông báo!

25 lượt xem0 bình luận

コメント


bottom of page