top of page

Thông báo hủy chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu PLRCH2126002

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (“VPBankS”) đề cập đến trái phiếu PLRCH2126002 do Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Phước Long (“Tổ Chức Phát Hành”) phát hành ngày 30/06/2021 (“Trái Phiếu”).


VPBankS với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu xin thông báo đến Người Sỡ Hữu Trái Phiếu về việc: chúng tôi đã nhận được Công văn ngày 26/10/2023 của Tổ Chức Phát Hành về việc hủy chốt danh sách người sở hữu để đăng ký, lưu ký tập trung Trái Phiếu theo Công văn ngày 20/09/2023.

Theo đó, các nội dung theo Công văn ngày 20/09/2023 của Tổ Chức Phát Hành sẽ hết hiệu lực.

Trân trọng thông báo!

5 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

コメント


bottom of page