top of page

Thông báo chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu TLPCH2126001

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (“VPBankS”) đề cập đến trái phiếu TLPCH2126001 do Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Thăng Long phát hành ngày 30/12/2021 (“Trái Phiếu”).


VPBankS với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu xin thông báo đến Người Sỡ Hữu Trái Phiếu về việc: chúng tôi đã nhận được Công văn của Tổ Chức Phát Hành về việc chốt danh sách người sở hữu để đăng ký, lưu ký tập trung Trái Phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch tập trung Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội với nội dung như sau:

  • Ngày chốt danh sách đăng ký/lưu ký tập trung: 17h00 ngày 04/10/2023

  • Thời hạn để thay đổi thông tin nhận diện người sở hữu Trái Phiếu: Trước 17h00 ngày 04/10/2023

  • Thời hạn để mở tài khoản giao dịch chứng khoán và nộp hồ sơ lưu ký tập trung: Trước 17h00 ngày 09/10/2023

15 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page