top of page

Thông báo chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu ATLCH2224001

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (“VPBankS”) đề cập đến trái phiếu ATLCH2224001 do Công ty TNHH Đầu tư Cao su An Thịnh (“Tổ Chức Phát Hành”) phát hành ngày 11/02/2022 (“Trái Phiếu”).


VPBankS với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu xin thông báo đến Người Sỡ Hữu Trái Phiếu về việc: chúng tôi đã nhận được Công văn của Tổ Chức Phát Hành về việc chốt danh sách người sở hữu để đăng ký, lưu ký tập trung Trái Phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch tập trung Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội với nội dung như sau:

  • Ngày chốt danh sách đăng ký/lưu ký tập trung: 18h ngày 16/10/2023

  • Thời hạn để thay đổi thông tin nhận diện người sở hữu Trái Phiếu: Trước 18h ngày 16/10/2023

  • Thời hạn để mở tài khoản giao dịch chứng khoán và nộp hồ sơ lưu ký tập trung: Trước 18h ngày 16/10/2023

7 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page