top of page

Thông báo lãi suất áp dụng cho Kỳ tính lãi 05 của trái phiếu DPQCH2227004

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank xin thông báo tới Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu về một số nội dung của Kỳ Tính Lãi 05 trái phiếu DPQCH2227004 do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc phát hành năm 2022 như sau:

  • Kỳ Tính Lãi 05: Được tính từ và bao gồm ngày 23/06/2023 đến và không bao gồm ngày 23/09/2023;

  • Ngày Thanh Toán Lãi cho Kỳ Tính Lãi 05: 25/09/2023 (do ngày 23/09/2023 và 24/09/2023 không phải Ngày Làm Việc);

  • Mức lãi suất áp dụng: 12,7%/năm.

Trân trọng thông báo!

19 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page