top of page

Thông báo loại bỏ mã chứng khoán ra khỏi Danh mục cho vay giao dịch ký quỹ

Kính gửi Quý Khách hàng!


Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank trân trọng thông báo loại mã chứng khoán ra khỏi Danh mục cho vay GDKQ kể từ ngày 31/08/2023 như sau:

Stt

Mã CK

Tên Doanh nghiệp

Sàn GD

Lý do

1

DXS

CTCP dịch vụ Bất động sản Đất Xanh

HSX

LNST của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2023 là số âm

2

TDC

CTCP Kinh doanh & Phát triển Bình Dương

HSX

LNST của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2023 là số âm

3

ADG

CTCP Clever Group

HSX

BCTC Hợp nhất bán niên có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của kiểm toán

4

DRH

CTCP DRH Holdings

HSX

LNST của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2023 là số âm

5

HAS

CTCP Hacisco

HSX

LNST của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2023 là số âm

6

SBV

CTCP Siam Brothes Việt Nam

HSX

LNST của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2023 là số âm

7

​TTE

CTCP Đầu tư năng lượng Trường Trịnh

HSX

LNST của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2023 là số âm

8

ECI

CTCP Tập đoàn đầu tư ECI

HNX

LNST của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2023 là số âm

Chúng tôi xin trân trọng thông báo để Quý Khách hàng có kế hoạch tài chính phù hợp. Chân thành cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm và sử dụng dịch vụ của VPBankS!

16 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page