top of page

Thông báo về việc chuyển giao đại lý đăng ký và lưu ký trái phiếu

Công ty Cổ phần Chứng Khoán VPBanks (VPBank Securities) trân trọng thông báo đến Người sở hữu Trái phiếu nội dung liên quan đến việc chuyển giao Đại lý đăng ký và lưu ký Trái phiếu của một số Tổ chức phát hành, cụ thể đối với các mã Trái phiếu sau:


Danh sách các Tổ chức phát hành thực hiện chuyển giao Đại lý đăng ký và lưu ký Trái phiếu:

TT

Mã trái phiếu

Tổ chức phát hành

Đại lý đăng ký

và lưu ký cũ

(Trước chuyển giao)

​​Đại lý đăng ký

và lưu ký mới

(Sau chuyển giao)

Ngày chuyển giao

1

KITA.BOND2020.01

​Công ty Cổ phần Kita Invest

​Công ty Cổ phần chứng khoán Navibank

​VPBank Securities

​25/05/2022

2

KITA.BOND2020.02

​​Công ty Cổ phần Kita Invest

​Công ty Cổ phần chứng khoán Navibank

​​VPBank Securities

​​25/05/2022

3

KITA.BOND2020.03

​​Công ty Cổ phần Kita Invest

​​Công ty Cổ phần chứng khoán Navibank

​​VPBank Securities

​​25/05/2022

4

KITA.BOND2020.04

​​Công ty Cổ phần Kita Invest

​​Công ty Cổ phần chứng khoán Navibank

​​VPBank Securities

​​25/05/2022

5

KITA.BOND2020.05

​​Công ty Cổ phần Kita Invest

​​Công ty Cổ phần chứng khoán Navibank

​​VPBank Securities

​​25/05/2022

6

KITA.BOND2020.06

​​Công ty Cổ phần Kita Invest

​​Công ty Cổ phần chứng khoán Navibank

​​VPBank Securities

​​25/05/2022

7

KITA.BOND2020.07

​​Công ty Cổ phần Kita Invest

​​Công ty Cổ phần chứng khoán Navibank

​​VPBank Securities

​​25/05/2022

8

KITA.BOND2020.08

​​Công ty Cổ phần Kita Invest

​​Công ty Cổ phần chứng khoán Navibank

​​VPBank Securities

​25/05/2022

9

LCLCH2124001

Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản LC

Công ty Cổ phần chứng khoán SmartInvest

​​VPBank Securities

​26/05/2022

10

BO.DUCVIET.03.08.17

Công ty TNHH Đức Việt

​Công ty Cổ phần chứng khoán SmartInvest

​​VPBank Securities

​01/06/2022

Theo nội dung trên:

- Kể từ ngày chuyển giao, bất kỳ dẫn chiếu nào đến Đại lý Đăng ký và lưu ký trong Hợp đồng đại lý và các Văn kiện Trái phiếu sẽ được hiểu là dẫn chiếu đến Đại lý Đăng ký và lưu ký mới (VPBank Securities)

- VPBank Securities và các Đại ký Đăng ký và lưu ký cũ vẫn có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo mật thông tin cho Khách hàng cũ đã phát sinh giao dịch từ trước thời điểm chuyển giao.

- Sau thời điểm chuyển giao, tài khoản chứng khoán và các giao dịch lưu ký chứng khoán của Khách hàng sẽ được thực hiện qua các kênh giao dịch của VPBank Securities (Website/ Mobile App).


Chúc Quý Khách hàng đầu tư hiệu quả.

Xin trân trọng cảm ơn!

114 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page