top of page

Thông báo về việc Mua lại trước hạn Trái Phiếu BJCCH2124002

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Bright Jupiter thông báo về việc mua lại trước hạn Trái Phiếu BJCCH2124002 phát hành ngày 17/12/2021.


Chi tiết theo công văn số JPT/CV/20230309 ngày 09/03/2023 tại:


2023.03.09 CV MLTH
.pdf
Download PDF • 470KB


18 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả