top of page

VPBankS - Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

Thực hiện quy định tại khoản 4, Điều 10 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (sau đây gọi là “VPBankS”) công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.

Trân trọng!

142 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page