top of page

VPBankS thông báo lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi 08 của mã chứng khoán DPQ12204

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank xin thông báo tới Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu về một số nội dung của Kỳ Tính Lãi 08 trái phiếu DPQCH2227007 (Mã VSDC: DPQ12204) do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc phát hành năm 2022 như sau:

  • Kỳ Tính Lãi 08: Được tính từ và bao gồm ngày 28/04/2024 cho đến và không bao gồm ngày 28/07/2024.

  • Ngày Thanh Toán Lãi cho Kỳ Tính Lãi 08: 29/07/2024 (do ngày 28/07/2024 không phải Ngày Làm Việc).

  • Mức lãi suất áp dụng: 10,0%/năm.

Trân trọng thông báo!

2 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page